Lý Văn Tràng

1. Thông tin

– Tên gọi Lý Văn Tràng

– Sinh tại Văn Lang

Mất tại Văn Lang

– Nhân vật trong huyền sử Việt Nam

2. Gia đình và hôn nhân

a) Thân thế

– Ông ngoại là Hùng Vương XVII.

– Bố là Lý Văn Lang. Mẹ là Nguyệt Cư.

– Có 11 em trai.

3. Cuộc đời và sự nghiệp

– Theo phò mã Nguyễn Tuấn đánh Thục, dẹp yên bờ cõi.

4. Giải thưởng và vinh danh

– Đình thờ tại làng Đông Chấn, huyện Lâm Thao, tỉnh Phú Thọ, Việt Nam.

You may also like...

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *