Lý Văn Lang

1. Thông tin

– Tên gọi Lý Văn Lang hay còn gọi là Lang Công.

– Nhân vật trong huyền sử Việt Nam.

2. Gia đình và hôn nhân

a) Hôn nhân và con cái

– Quan hệ gia đình với vợ là Nguyệt Cư.

– Có 12 người con trai. trong đó con cả là Lý Văn Tràng.

3. Con người và tính cách

– Có tướng mạo khôi ngô khác thường.

4. Cuộc đời và sự nghiệp

– Được vua Hùng gả con gái thứ 6 cho.

5. Tham khảo

Wikipedia

You may also like...

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *