Lăng Tiêu

1. Thông tin

– Tên gọi Lăng Tiêu hay Ngọc Tiêu

Còn có tên khác là Cẩm Giang.

Dân gian gọi là Bà chúa Thượng Ngàn.

– Sinh tại núi Tam Đảo, thôn Không Lộ, Văn Lang. (nay thuộc tỉnh Vĩnh Phúc, Việt Nam)

– Mất tại Văn Lang

2. Gia đình và hôn nhân

– Quan hệ gia đình với chồng là Lang Liêu

3. Con người và tính cách

– Tóc dài mượt như dòng suối e ấp, môi hồng đỏ như hồ xanh, da trắng như mây trời của Tam Đảo.

– Sinh ra không phải người thường, thoắt ẩn thoắt hiện, thiêng liêng khắp mọi nơi

4. Cuộc đời và sự nghiệp

Thời đại Hồng Bàng.

– Khi giặc Ân sang cướp phá, nghe tin sứ giả của vua Hùng kêu gọi mọi người chống giặc. Bà gia nhập dưới cờ của Lang Liêu. Sau khi xong giặc Ân, bà lại trở về Tam Đảo.

– Sau khi dâng vật phẩm được tái hiện trong Sự tích Bánh chưng bánh dày, Lang Liêu được vua cha truyền ngôi. Lang Liêu đã tìm về núi Tam Đảo gặp mặt bà và đón về cung làm lễ cưới.

5. Giải thưởng và vinh danh

– Được suy tôn là Bà chúa Thượng Ngàn, một trong 3 vị Lâm Cung Thánh Mẫu của núi rừng Tam Đảo. Tình tiết được tái hiện trong Sự tích núi Tam Đảo.

– Sắc phong là Tam Đảo Sơn Trụ Quốc Mẫu Tối Linh Đại Vương.

– Đền thờ đặt tại núi Tam Đảo.

6. Tham khảo

Wikipedia

You may also like...

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *