Hùng Vương III

1. Thông tin

– Thụy hiệu là Hùng Lân Vương (雄麟王)

Xưng là Hùng Vương (chữ Hán: 雄王, chữ Nôm:𤤰雄), hay Hùng Vương III.

– Sinh năm 2570 tại Xích Quỷ

– Mất năm 2253 tại Văn Lang.

2. Gia đình và hôn nhân

a) Thân thế

– Ông nội là Lộc Tục. Bà nội là Thần Long.

– Ông ngoại có thể là đế Ai.

– Bố là Sùng Lãm. Mẹ là Âu Cơ.

– Là con trưởng trong số 100 người con trai.

b) Hôn nhân và con cái

– Con trai là Hùng Vương IV.

c) Hậu duệ

– Cháu nội là Hùng Vương V.

3. Cuộc đời và sự nghiệp

– Thời Hồng Bàng, là con trưởng trong gia đình 100 người con trai.

– Theo Truyền thuyết Con Rồng cháu Tiên, sau khi cha mẹ chia tay, ông đã cùng 49 người con theo mẹ đi lên núi, ở tại Phong Châu (nay thuộc tỉnh Phú Thọ, Việt Nam).

– Được suy tôn làm tù trưởng bộ lạc Văn Lang. và thủ lĩnh hư cấu của người Lạc Việt.

– Năm 2525 TCN đã thống nhất thành công 15 bộ lạc, thành lập nhà nước Văn Lang, xưng hiệu Hùng Vương đời thứ nhất. Đóng đô ở bộ Văn Lang, Phong Châu (nay là tỉnh Phú Thọ, Việt Nam)

– Dạy dân đánh cá lấy chàm vẽ mình để tránh thú dữ, khiến thuồng luồng tưởng đồng loại, không làm hại nữa. Người ta gọi là tục xăm mình.

Dân ở rừng núi xuống sông ngòi đánh cá, thường bị giao long làm hại nên tâu lại với Hùng Vương. Hùng Vương bảo rằng: “Ở núi là loài rồng cùng với thủy tộc có khác, bọn chúng ưa đồng mà ghét dijcho nên mới xâm hại”. Bèn lấy mực xăm hình thủy quái ở thân thể, tránh được nạn giao long cắn hại. Tục xăm mình của Bách Việt có từ đây.

– Năm 2253 TCN từ trần. Con trai là Hùng Vương IV lên ngôi kế vị.

You may also like...

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *