Tiền Đường

1. Thông tin

– Tên gọi Tiền Đường

– Ở tại Long Cung

– Nhân vật hư cấu trong Liễu Nghị truyện của Lý Triều Uy

2. Hôn nhân và gia đình

– Anh trai là Long vương

3. Cuộc đời và sự nghiệp

– Liễu Nghị truyện rằng: Nghe tin cháu (con gái của Long vương) lấy chồng nhưng bị bạc đãi nên ra tay giết con trai của Kinh Xuyên (chồng của cháu) để cứu cháu về.

4. Tham khảo

Wikipedia

You may also like...

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *