Lý Triều Uy

1. Thông tin

– Tên gọi Lý Triều Uy

– Sinh tại Lũng Tây, Đại Đường (nay là Trung Quốc)

2. Tác phẩm và công trình tiêu biểu

– Sách Liễu Nghị truyền thư

3. Tham khảo

Wikipedia

You may also like...

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *