Long vương

1. Thông tin

– Tên gọi Long vương (龍王) hay Tứ hải Long Vương (四海龍王)

– Ở tại Long Cung

– Các vị thần trong Thần thoại Trung Hoa

2. Con người và tính cách

– Hình dạng đầu rồng, mình người, cai quản bốn đại dương rộng lớn.

– Có thể hô mưa gọi gió, tạo nên sấm sét, nên người ta thờ Long Vương làm thần mưa gió.

3. Cuộc đời và sự nghiệp

– Cổ nhân cho Tứ hải long vương bao gồm:
Đông Hải Long vương – Ngao Quảng;
Tây Hải Long vương – Ngao Nhuận;
Nam Hải Long vương – Ngao Khâm;
Bắc Hải Long vương – Ngao Thuận.
Ngoài ra còn có Ngũ Phương Long Vương, Chư Thiên Long Vương, Giang Hà Long Vương….

Hình tượng các Long vương vốn có xuất xứ từ Phật giáo, là hiện thân của rắn thần Nāga được Trung Quốc du nhập và Hán hóa.

Tứ hải Long vương cũng xuất hiện trong bộ phim Tây du ký. Long Vương là tổng quản của thủy tộc. Dân gian cho rằng phàm chỗ nào có nước như sông, hồ, biển, ao, đầm….đều có Long Vương.

Có người đưa ra giả thuyết, sau khi 50 người con của Lạc Long Quân theo cha xuống biển thì người con út được cha giao cho cai quản toàn bộ biển cả rộng lớn, xưng là Long Vương đóng đô ở Vịnh Hạ Long. Ngoài ra ông còn được cha mình ban tặng Tứ Pháp nhờ thế có thể điều khiển mưa thuận gió hòa theo ý muốn của mình.

4. Giải thưởng và tôn vinh

– Nếu hạn hán lâu ngày, dân chúng sẽ đền miếu Long Vương cầu mưa. Vẫn chưa thấy hiển linh, họ sẽ mang tượng thần Long Vương ra phơi ngoài nắng cho đến khi có mưa mới thôi.

– Chùa Việt Nam, chánh điện đều có thờ tượng Long Vương dưới dạng tượng mình người, đầu rồng, thường đặt ở một góc trong 4 góc của chánh điện. Hai bên tượng Long Vương có hai lính hầu dưới dạng loài thủy tộc.

5. Tham khảo

Wikipedia

You may also like...

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *