Kinh Xuyên

1. Thông tin

– Tên gọi Kinh Xuyên

– Giới tính: Nam

– Nhắc đến trong Liễu Nghị truyện của Lý Triều Uy,

– Con trai lấy con gái của Long Vương

– Tham khảo: Wikipedia

You may also like...

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *