Đế Minh

1. Thông tin

– Tên gọi đế Minh (帝明)

– Tước hiệu Thái Khương Công

2. Gia đình và hôn nhân

a) Thân thế

– Ông nội là đế Lâm Khôi.

– Phụ thân là đế Thừa.

b) Hôn nhân và con cái

– Lấy con gái bà Vũ Tiên làm vợ. Tục gọi là Vụ tiên nữ (鶩僊女).

– Con trai là đế Nghi (đế Ly) hoặc có thể là đế Trực.

Theo Tư trị thông giám thì không có đời đế Trực

– Con trai thứ là Lộc Tục (Kinh Dương Vương).

c) Hậu duệ

– Cháu nội là đế Ly (đế Nghi).

3. Cuộc đời và sự nghiệp

– Đi tuần thú phương Nam, đến núi Ngũ Lĩnh (nay là Hồ Nam, Trung Quốc) đóng lại đó, rồi cưới Vụ tiên nữ, sinh được người con trai tên là Lộc Tục.

– Có giả thuyết đưa ra, có lẽ Vụ tiên nữ là người vợ thứ của ông.

– Theo Đại Việt Sử ký Toàn thư, chép kỷ Hồng Bàng Thị thì ông là cháu ba đời của Viêm Đế họ Thần Nông. Ông là cha của đế Nghi, sau này nhân đi tuần phương nam, đến Ngũ Lĩnh lấy con gái Vụ Tiên, sinh ra Lộc Tục (Kinh Dương Vương). Đế Minh thấy Lộc Tục thông minh lanh lợi định truyền ngôi cho nhưng Lộc Tục không chịu nên ông đã chia đất nước làm hai phần lấy sông Dương Tử làm giới tuyến, phía bắc giao cho đế Nghi còn phía Nam giao cho Lộc Tục gọi là nước Xích Quỷ.

– Lên ngôi năm 2950 TCN – ?.

– Truyền ngôi cho đế Nghi (hoặc có thể là đế Trực) và Lộc Tục (Kinh Dương Vương).

You may also like...

1 Response

  1. September 6, 2020

    […] – Quan hệ gia đình với chồng là đế Minh. […]

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *