Đế Khắc

1. Thông tin

– Tên gọi đế Khắc (帝克)

2. Gia đình và hôn nhân

a) Thân thế

– Ông nội là đế Ly.

– Bố là đế Ai.

– Cô là Âu Cơ

b) Hôn nhân và con cái

– Con trai là đế Du Võng.

c) Hậu duệ

– Đang cập nhật…

3. Tính cách và con người

– Theo huyền sử Trung Quốc và một số thư tích thần thoại khác nêu lên sở thích du sơn ngoại thủy của ông, hay xuất cung ra ngoài tuần hành.

4. Cuộc đời và sự nghiệp

– Được xem là vị vua thứ 8 của Thần Nông thị trong huyền sử Trung Quốc.

Theo Tư trị thông giám, phần Ngoại kỷ của Tư Mã Quang thì là đời thứ 7.

– Thời kỳ ông nhiếp chính thì cũng là lúc triều đại Thần Nông bắt đầu xuống dốc.

– Việc ra ngoài ngao du khiến việc quốc gia đại sự của ông đều trễ nải, giao cho đại thần tin cẩn là thủ lĩnh Xi Vưu của nước Cửu Lê.

Nhiều phen ham vui say mê ngắm thiên nhiên nên đi suốt tháng không về, nên Xi Vưu có cơ hội lạm quyền làm những điều sai trái khiến nhân dân ca thán.

Ngoài ra mỗi dịp tổ chức đi dã ngoại lại gây tiêu tốn không ít vào ngân khố quốc gia khiến kho tàng trống rỗng.

Xi Vưu thừa cơ bắt dân chúng đóng sưu thuế để bù vào ngân sách. Đang trong giai đoạn chuyển tiếp giữa chế độ cộng sản nguyên thủy và chiếm hữu nô lệ nên của cải dân chúng giao cho một thủ lĩnh hay tù trưởng nắm giữ, nghiễm nhiên dần trở thành của riêng. Ngoài việc nộp cho triều đình thì nhân cơ hội mà đục khoét vơ vét cho mình làm cho dân thêm bất mãn.

Thiên hạ bắt đầu có những mâu thuẫn rồi bùng phát thành bạo động. Sau đế Khắc qua đời con trai trưởng là đế Du Võng lên nối ngôi.

You may also like...

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *