Đế Ai

1. Thông tin

– Tên gọi đế Ai (帝哀) hay đế Lai

2. Gia đình và hôn nhân

a) Thân thế

– Ông nội có thể là đế Trực hoặc đế Minh.

– Bà ngoại có thể là Vũ Tiên.

– Bố là đế Ly.

– Chú là Lộc Tục

b) Hôn nhân và con cái

– Con trai trưởng là đế Khắc

– Con gái là Âu Cơ

c) Hậu duệ

– Cháu nội là đế Du Võng.

3. Cuộc đời và sự nghiệp

– Được xem là vị vua thứ 7 của Thần Nông thị trong huyền sử Trung Quốc.

Theo Tư trị thông giám, phần Ngoại kỷ của Tư Mã Quang thì là đời thứ 6.

– Sách Đại Việt Sử ký Toàn thư do Ngô Sỹ Liên biên soạn, phần Ngoại kỷ dẫn nguồn từ Tư trị thông giám chép về Hồng Bàng thị, đại khái:

Thuở ấy phương bắc có đế Lai là người hiếu chiến, chuyên xua quân xâm lấn các bộ lạc láng giềng, tuy nước Xích Quỷ của Lạc Long Quân là em con chú ruột nhưng ông ta vẫn cất binh tiến đánh.

Hai bên gặp nhau ngoài mặt trận coi như chẳng còn bà con thân thích gì, lập tức cho quân đánh giáp lá cà ngay tức khắc, quân của đế Lai không hợp với thủy thổ phía nam nên chỉ chiến đấu vài trận đã bị ngã nước đau ốm la liệt không còn sức tiếp tục nữa.

Lạc Long Quân thấy vậy thúc quân đánh thật mạnh khiến đế Lai thua to phải rút chạy về phương bắc, không rõ nguyên nhân gì mà khi đi đánh trận đế Lai lại mang cả con gái là nàng Âu Cơ đi theo.

Khiến Lạc Long Quân thấy nàng xinh đẹp lại nết na hiền thục khác hẳn tính cha, bèn lấy nàng làm vợ.

Đế Ai sau khi chạy thoát len phương bắc, vẫn cai trị vùng đất ấy nhưng bớt hiếu chiến hơn.

Trước khi qua đời, ông truyền ngôi cho con trưởng là đế Khắc.

You may also like...

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *