Xã Minh Hòa

1. Thông tin – Tên đầy đủ: Xã Minh Hòa, huyện Hưng Hà, tỉnh Thái Bình, Việt Nam. – Ngày…