Đế Lâm Khôi

1. Thông tin – Tên gọi Đế Lâm Khôi (chữ Hán 帝临魁) hay còn gọi là Đế Đồi. – Có thông…