Triều đại Thần Nông

1. Thông tin

– Tên gọi là Triều đại Thần Nông hay còn gọi là Thần Nông thị (神農氏)

2. Tổ chức chính trị

– Theo Đế vương thế kỷ và Sử ký phần Bổ Tam Hoàng bản kỷ thì Thần Nông thị có 9 người làm vua, bao gồm:

1. Viêm Đế

2. Đế Lâm Khôi (đế Đồi): con của Viêm Đế

3. Đế Thừa: con của đế Lâm Khôi

4. Đế Minh: con của đế Thừa

5. Đế Trực: con của đế Minh

6. Đế Ly (đế Nghi): con của đế Trực

Theo sách Tư trị thông giám Ngoại kỷ ghi đế Ly là con của đế Minh và không có đời đế Trực

7. Đế Ai (đế Lai): con của đế Ly

8. Đế Khắc: con của đế Ai

9. Đế Du Võng: con của đế Khắc

3. Hoạt động văn hóa xã hội

– Thời đại giúp dân biết săn bắt hái lượm, nuôi trồng và cày cấy, phát triển ngành nông nghiệp. Dạy dân biết dệt vải, ngành y và âm nhạc.

You may also like...

1 Response

  1. September 6, 2020

    […] – Thời đại Thần Nông. […]

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *