Lạc Việt

1. Thông tin

– Tên gọi là Lạc Việt (雒越 hoặc 駱越 hoặc 貉越)

– Một trong các dân tộc Việt trong nhóm Bách Việt.

2. Vị trí

– Sống tại khu vực Bắc Bộ – Việt Nam ngày nay.

3. Lịch sử

– Theo truyền thuyết của Việt Nam, tổ của người Việt bắt nguồn từ vùng Động Đình Hồ, và địa bàn lan rộng xuống vùng Bắc Trung Bộ (Việt Nam ngày nay). Sử sách Việt cũng trích dẫn này, các nguồn cổ sử Trung Quốc cũng ghi lại nhưng rất ít thông tin.

Tài liệu cổ nhất là Giao Châu ngoại vực ký (thế kỷ IV) được sách Thủy Kinh chú (thế kỷ VI) ghi lại như sau:

Thời xưa khi Giao Chỉ chưa có quận huyện, thì đất đai có Lạc Điền, ruộng đất ấy là ruộng (cấy cày) theo con nước thủy triều. Dân khai khẩn ruộng ấy mà ăn nên gọi là Lạc Dân. Có Lạc Vương, Lạc Hầu làm chủ các quận huyện. Ở huyện phần đông có Lạc Tướng. Lạc Tướng có ấn bằng đồng, (đeo) giải (vải màu) xanh. Về sau con vua Thục đem ba vạn lính đánh Lạc Vương Lạc Hầu, thu phục các Lạc Tướng. Con vua Thục nhân đó xưng là An Dương Vương.

4. Vinh danh

– Được coi là tổ tiên của một số dân tộc Việt Nam.

You may also like...

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *