Vũ Thị (? – ? Từ Ý)

1. Thông tin

– Tên gọi: Vũ Thị

Thụy hiệu: Từ Ý

– Chưa rõ năm sinh tại Đại Việt (nay là Việt Nam)

Mất ngày 17/8 (81 tuổi) tại Đại Việt (nay là Việt Nam)

– Giới tính: Nữ

– Quốc tịch: Đại Việt

Dân tộc:

– Là người dân thời nhà Lê trong lịch sử Việt Nam.

2. Hôn nhân và gia đình

b) Hôn nhân và con cái

– Quan hệ gia đình với chồng là Ngô Thế Tùng

– Có 4 người con trai: Ngô Nhậm, Ngô Thế Luân, Ngô Thế Nhiếp và Ngô Thế Khả

c) Hậu duệ

– Cháu nội: Ngô Huy Khuê, Ngô Huy Văn và Ngô Lệnh Thúc

3. Cuộc đời và sự nghiệp

Con thứ ? trong gia đình ? anh chị em (Vũ Thị)

Triều Lê

Năm 1703 sinh Ngô Nhậm

Năm 1720 sinh Ngô Khả

4. Giải thưởng và vinh danh

Mộ táng tại bãi đất ruộng sau chùa xã Nhương Nam

5. Tham khảo

– Internet

traonha.wordpress.com

hongonamduongnamdinh.com

– Ấn phẩm

Bản Phả của Hán Quốc công Ngô Lan (Đinh Dậu 1477, niên hiệu Hồng Đức Lê Thánh Tông)

You may also like...

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *