Vũ Thị Ngọc Hoàn (? – ?)

1. Thông tin

– Tên gọi: Vũ Thị Ngọc Hoàn hay Vũ Thị Ngọc Hàm

Tước hiệu: On Thục quốc phu nhân

– Chưa rõ năm sinh năm mất tại Đại Việt (nay là Việt Nam)

– Giới tính: Nữ

– Quốc tịch: Đại Việt

Dân tộc: Kinh

– Là người dân thời nhà Lê trong lịch sử Việt Nam.

2. Hôn nhân và gia đình

a) Hôn nhân và con cái

– Quan hệ gia đình với chồng là Ngô Kế

– Có 14 người con: (11 con trai và 3 con gái)

Con trai: (Ngô Bá Di, Ngô Sử Toàn, Ngô Sử Hậu, Ngô Công Tín, Ngô Ngữ, Ngô Lợi, Ngô Khắc Cung, Ngô Văn Bính, Ngô Thế Bang, Ngô Hữu Phái, Ngô Ngọc Phác)

Con gái: Ngô Chi Lan Kim và 2 người nữa

c) Hậu duệ

– Cháu nội:

3. Cuộc đời và sự nghiệp

Con thứ ? trong gia đình ? anh em ()

Triều Lê

Đang cập nhật…

4. Tham khảo

– Internet

– Ấn phẩm

Bản Phả của Hán Quốc công Ngô Lan (Đinh Dậu 1477, niên hiệu Hồng Đức Lê Thánh Tông)

You may also like...

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *