Vũ Thị (? – ?) – Ngô Phúc Trọng

1. Thông tin

– Tên gọi: Vũ Thị

– Chưa rõ năm sinh tại Đại Việt (nay là Việt Nam)

Chưa rõ năm mất tại Đại Việt (nay là Việt Nam)

– Giới tính: Nữ

– Quốc tịch: Đại Việt

Dân tộc: Kinh

– Là quý tộc thời nhà Lê trung hưng trong lịch sử Việt Nam.

2. Hôn nhân và gia đình

a) Thân thế

– Bố là Vũ Tất

b) Hôn nhân và con cái

– Quan hệ gia đình với chồng là Ngô Phúc Trọng

– Có 4 người con trai: Ngô Phúc Bành, Ngô Phúc Dương, Ngô Phúc Ba và Ngô Phúc Lộc.

c) Hậu duệ

– Cháu nội: Ngô Phúc Thân, Ngô Phúc Dũng, Ngô Phúc Cụ, Ngô Phúc Hà và Ngô Phúc Tôn.

3. Cuộc đời và sự nghiệp

Con thứ 2 trong gia đình ? anh chị em (Vũ Thị)

Nam triều nhà Lê (Lê trung hưng) – Cảnh Hưng/Hiển Tông 46 – Chiêu Thống 1

Đàng ngoài chúa Trịnh – Đoan Nam vương 1

Nhà Nguyễn – Thái Đức 8

Năm 1788 (Mậu Thân)

Nam triều nhà Lê (Lê trung hưng) – Chiêu Thống 2

Nhà Nguyễn – Thái Đức 10 – Quang Trung 1

Theo chồng về Ninh Sơn (nay là thôn Ninh Sơn, Tt. Chúc Sơn, huyện Chương Mỹ, Tp. Hà Nội)

4. Tham khảo

a) Internet

ngotoc.vn: Ngô Phúc Trọng

b) Ấn phẩm

Bản Phả của Hán Quốc công Ngô Lan (1477 Đinh Dậu, Hồng Đức Lê Thánh Tông)

Họ Ngô Việt Nam-Lược sử-Sự kiện-Nhân vật-Hệ phả của Ngô Đức Thắng (2000 Canh Thìn, Hà Nội)

You may also like...

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *