Văn Bảng hầu (? – 1593)

1. Thông tin

– Chưa rõ tên thật

Thụy hiệu: Văn Bảng hầu hay Vân Bảng hầu

– Chưa rõ năm sinh tại Đại Việt (nay là Việt Nam)

Mất năm 1593 tại Đại Việt (nay là Việt Nam)

– Giới tính: Nam

– Quốc tịch: Đại Việt

Dân tộc: Kinh

– Là chính trị gia thời Lê – Mạc trong lịch sử Việt Nam.

2. Gia đình

– Ông nộiNguyễn Đạm

– Ông ngoại là Mạc Kính Điển

– Bố Nguyễn MiễnmẹMạc Ngọc Điểm

3. Cuộc đời và sự nghiệp

Con thứ ? trong gia đình có ? anh chị em (Đô Mỹ hầu, Văn Bảng hầu, Nguyễn Nhậm (Nam Dương hầu), An Nghĩa hầu, Nhân Trí hầu)

Năm 1593 ông cùng bác là Nguyễn Quyện và anh là Nguyễn Tín, Nguyễn Trù, Đô Mỹ, Nam Dương, An Nghĩa, Nhân Trí bị bắt giam trong ngục nhà Lê Trịnh, thấy vua Mạc bị bắt, bèn chịu khuất quy thuận. Tuy nhiên sau đó cùng bác và anh em vẫn muốn phò nhà Mạc nên mưu phản, việc bị phát giác. Ngày 20/7 (4/11 nhuận) Trịnh Tùng xét hỏi. Không dụ hàng được, Trịnh Tùng đã sát hại ông cùng bác và Nguyễn Tín, Đô Mỹ, Nhân Trí.

4. Tham khảo

– Internet

qdnd.vn

– Ấn phẩm

You may also like...

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *