Từ Khánh Vị nhân (? – ?)

1. Thông tin

– Tên gọi: Từ Khánh Vị nhân hay Từ Khánh Huy nhân

– Chưa rõ năm sinh năm mất tại Đại Việt (nay là Việt Nam)

– Giới tính: Nữ

– Quốc tịch: Đại Việt

Dân tộc: Kinh

– Là người dân thời nhà Trần trong lịch sử Việt Nam.

2. Hôn nhân và gia đình

a) Hôn nhân và con cái

– Quan hệ gia đình với chồng là Ngô Bồ Đốc

– Con trai: Ngô Phúc Quảng

b) Hậu duệ

– Cháu nội: Ngô Phúc Diễn

3. Cuộc đời và sự nghiệp

Con thứ ? trong gia đình ? anh em ()

Nhà Trần

Ở làng Tó, Tả Thanh Oai, huyện Thường Tín, tỉnh Hà Đông (xứ Sơn Nam cũ).

4. Tham khảo

– Internet

– Ấn phẩm

Bản Phả của Hán Quốc công Ngô Lan (Đinh Dậu 1477, niên hiệu Hồng Đức Lê Thánh Tông)

You may also like...

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *