Từ Chân nhụ nhân (? – ?)

1. Thông tin

– Tước hiệu: Từ Chân nhụ nhân

– Chưa rõ năm sinh tại Đại Việt (nay là Việt Nam)

Mất ngày 25/5 tại Đại Việt (nay là Việt Nam)

– Giới tính: Nữ

– Quốc tịch: Đại Việt

Dân tộc: Kinh

– Là người dân thời nhà Lê trong lịch sử Việt Nam.

2. Hôn nhân và gia đình

a) Hôn nhân và con cái

Quan hệ gia đình với chồng là Ngô Đăng Lộc

– Có 4 người con trai: Ngô Đăng Đệ, Ngô Đăng Dũng, Ngô Đăng Long và Ngô Đăng Tương.

3. Cuộc đời và sự nghiệp

Con thứ ? trong gia đình ? anh em (Từ Chân nhụ nhân)

Triều Lê

Đang cập nhật

4. Tham khảo

– Internet

traonha.wordpress.com

– Ấn phẩm

Bản Phả của Hán Quốc công Ngô Lan (Đinh Dậu 1477, niên hiệu Hồng Đức Lê Thánh Tông)

You may also like...

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *