Trương Thị Từ Thiên (? – ?)

1. Thông tin

– Tên huý: Trương Thị Từ Thiên

Tước hiệu: Á Quận quân

– Chưa rõ năm sinh tại Gia Lâm, Đại Việt (nay là Việt Nam)

Chưa rõ năm mất (47 tuổi) tại Đại Việt (nay là Việt Nam)

– Giới tính: Nữ

– Quốc tịch: Đại Việt

Dân tộc:

– Là quý tộc thời nhà Lê trung hưng trong lịch sử Việt Nam.

2. Hôn nhân và gia đình

a) Hôn nhân và con cái

– Quan hệ gia đình với chồng là Ngô Phúc Túc

– Có 2 người con: (1 con trai và 1 con gái)

Con trai: Ngô Phúc Giám

Con gái: 1 con gái

b) Hậu duệ

– Cháu nội: Ngô Phúc Long, cụ Trung, cụ Trùm, Ngô Phúc Tấn, cụ Tuần và cụ Dơi

3. Cuộc đời và sự nghiệp

Con thứ ? trong gia đình ? anh chị em (Trương Thị)

Năm 1741 (Tân Dậu)

Nam triều nhà Lê – Long Đức – Thuần Tông

Đàng ngoài chúa Trịnh – Uy Nam vương

Đàng trong chúa Nguyễn – Ninh vương

Lấy Ngô Phúc Túc, sinh được con trai và con gái

[Chồng lấy thêm vợ là Quận chúa Trịnh Thị Ngọc Như, trở thành Phò mã chúa Trịnh]

Cùng gia đình chuyển về ở cung Ninh Sơn trên núi Ninh, huyện Chương Mỹ (nay là huyện Chương Mỹ Tp. Hà Nội.). Quận chúa lên làm Chính thất, nên ra ở chùa Thấp (cũng trên núi Ninh) cho đến hết đời.

4. Tham khảo

a) Internet

ngotoc.vn: Bà họ Trương

traonha.wordpress.com: Hoành Quận công Ngô Phúc Phương (1710 – 1804)

ngotoc.vn: Ngô Phúc Diễn

b) Ấn phẩm

Bản Phả của Hán Quốc công Ngô Lan (1477 Đinh Dậu, Hồng Đức Lê Thánh Tông)

Họ Ngô Việt Nam-Lược sử-Sự kiện-Nhân vật-Hệ phả của Ngô Đức Thắng (2000 Canh Thìn, Hà Nội)

You may also like...

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *