Trịnh Thị Kim (? – 1371)

1. Thông tin

– Tên gọi: Trịnh Thị Kim

Hiệu: Từ Đức, Kiến Tường quận phu nhân

– Chưa rõ năm sinh tại xã Đồng Phang, huyện Yên Định, phủ Thiệu Thiên, Đại Việt (nay là xã Định Hòa, huyện Yên Định, tỉnh Thanh Hóa, Việt Nam)

Mất ngày 15/3/1371 (Tân Hợi) tại Đại Việt (nay là Việt Nam)

– Giới tính: Nữ

– Quốc tịch: Đại Việt

Dân tộc: Kinh

– Là người dân thời nhà Trần trong lịch sử Việt Nam.

2. Hôn nhân và gia đình

a) Hôn nhân và con cái

– Quan hệ gia đình với chồng là Ngô Tây

– Con trai: Ngô Kinh

b) Hậu duệ

– Cháu nội: Ngô

3. Cuộc đời và sự nghiệp

Con thứ ? trong gia đình ? anh em ()

Nhà Trần

Nhà nghèo ở coi chùa Thiên Phúc của làng Thung, xã Đồng Phang, huyện Yên Định, phủ Thiệu Thiên (nay là xã Định Hòa, huyện Yên Định, tỉnh Thanh Hoá)

4. Giải thưởng và vinh danh

Mộ táng tại xứ Thổ Lô đất Thung Thượng

5. Tham khảo

– Internet

ngotoc.vn

hongonamduongnamdinh.com

– Ấn phẩm

Bản Phả của Hán Quốc công Ngô Lan (Đinh Dậu 1477, niên hiệu Hồng Đức Lê Thánh Tông)

You may also like...

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *