Trịnh Thị Diệu Minh (? – ?)

1. Thông tin

– Tên gọi: Trịnh Thị Diệu Minh

Tước hiệu: Quận chúa

– Chưa rõ năm sinh năm mất tại Đại Việt (nay là Việt Nam)

– Giới tính: Nữ

– Quốc tịch: Đại Việt

Dân tộc:

– Là người dân thời nhà Lê trung hưng trong lịch sử Việt Nam.

2. Gia đình

a) Hôn nhân và con cái

– Quan hệ gia đình với chồng là Ngô Phúc Trừng

– Có 7 người con: (6 con trai và 1 con gái)

Con trai: Ngô Phúc Tịnh, Ngô Phúc Hoành, Ngô Phúc Mai, Câu Kê hầu, Ngô Phúc Ngôn và Ngô Thuận Tâm

Con gái: Ngô Thị Ngọc Nguyên

c) Hậu duệ

– Cháu nội: Ngô Phúc Vạn, Vỵ Quận công và 2 cháu gái, Ngô Phúc Trạch, Ngô Phúc Yên, Ngô Phúc Trinh, Ngô Phúc Lý, Vân Lộc hầu, Ngô Phúc Đường, Ngô Hữu Lộc, Ngô Đăng Thiên, Ngô Đăng Minh, Ngô Đăng Bính và Ngô Tất Thắng

3. Cuộc đời và sự nghiệp

Con thứ ? trong gia đình ? anh em (Trịnh Thị Diệu Minh)

Triều Lê, Quang Thiệu

Đang cập nhật

4. Tham khảo

– Internet

traonha.wordpress.com

– Ấn phẩm

Bản Phả của Hán Quốc công Ngô Lan (Đinh Dậu 1477, niên hiệu Hồng Đức Lê Thánh Tông)

You may also like...

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *