Trịnh Thị (? – ?) – Thuần Trung hầu

1. Thông tin

– Tên gọi: Trịnh Thị

– Chưa rõ năm sinh tại Đại Việt (nay là Việt Nam)

Chưa rõ năm mất tại Đại Việt (nay là Việt Nam)

– Giới tính: Nữ

– Quốc tịch: Đại Việt

Dân tộc:

– Là quý tộc thời nhà Lê trung hưng trong lịch sử Việt Nam.

2. Hôn nhân và gia đình

a) Thân thế

– Ông nội là Trịnh Giang

– Bố là Trịnh Bồng

b) Hôn nhân

– Quan hệ gia đình với chồng là Thuần Trung hầu

3. Cuộc đời và sự nghiệp

Con thứ ? trong gia đình ? anh chị em (Trịnh Thị và Trịnh Thị)

Năm 1786 (Bính Ngọ)

Nam triều nhà Lê (Lê trung hưng) – Cảnh Hưng/Hiển Tông 46 – Chiêu Thống 1

Đàng ngoài chúa Trịnh – Đoan Nam vương 1

Nhà Nguyễn – Thái Đức 8

[Án Đô vương Trịnh Bồng chống nhau với quân Nguyễn Hữu Chỉnh từ Nghệ An ra]

Cùng anh trai là Ngô Phúc Ngạn tham chiến và tử trận

4. Tham khảo

a) Internet

ngotoc.vn: Thuần Trung hầu

b) Ấn phẩm

Bản Phả của Hán Quốc công Ngô Lan (1477 Đinh Dậu, Hồng Đức Lê Thánh Tông)

Họ Ngô Việt Nam-Lược sử-Sự kiện-Nhân vật-Hệ phả của Ngô Đức Thắng (2000 Canh Thìn, Hà Nội)

You may also like...

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *