Trần Thị (? – ? Thục Thanh)

1. Thông tin

– Tên gọi: Trần Thị

Thụy hiệu: Thục Thanh

– Chưa rõ năm sinh tại Đại Việt (nay là Việt Nam)

Mất ngày 9/2 tại Đại Việt (nay là Việt Nam)

– Giới tính: Nữ

– Quốc tịch: Đại Việt

Dân tộc:

– Là người dân thời nhà Lê trong lịch sử Việt Nam.

2. Hôn nhân và gia đình

a) Hôn nhân và con cái

– Quan hệ gia đình với chồng là Ngô Huệ Giao

– Có 1 người con trai: Ngô Thế Truật

b) Hậu duệ

– Cháu nội: Ngô Thế Nghiêm, Ngô Thế Đình, Ngô Thế Lộc, Ngô Thế Tùng, Ngô Thế Lễ và Ngô Thế Kỷ

3. Cuộc đời và sự nghiệp

Con thứ ? trong gia đình ? anh em (Trần Thị)

Triều Lê

4. Giải thưởng và vinh danh

Mộ táng tại gò đất giáp Vàng bản xã (tục gọi là xứ Mả Thạp)

Tham khảo

– Internet

traonha.wordpress.com

hongonamduongnamdinh.com

– Ấn phẩm

Bản Phả của Hán Quốc công Ngô Lan (Đinh Dậu 1477, niên hiệu Hồng Đức Lê Thánh Tông)

You may also like...

3 Responses

  1. December 7, 2021

    […] Trần Thị (? – ?): Phu nhân của Ngô Huệ Giao, thời Lê. […]

  2. December 7, 2021

    […] – Ông nội là Ngô Huệ Giao và bà nội là Trần Thị […]

  3. December 7, 2021

    […] – Ông nội là Ngô Huệ Giao và bà nội là Trần Thị […]

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *