Trần Thị Ninh (? – ?)

1. Thông tin

– Tên gọi: Trần Thị Ninh

– Chưa rõ năm sinh năm mất tại Đại Việt (nay là Việt Nam)

– Giới tính: Nữ

– Quốc tịch: Đại Việt

Dân tộc: Kinh

– Là người dân thời nhà Lê trong lịch sử Việt Nam.

2. Hôn nhân và gia đình

– Quan hệ gia đình với chồng là Ngô Văn Thiện

– Có 3 người con:

Con gái: Ngô Thị Nhiên, Ngô Thị Yến và Ngô Thị Truyền

3. Cuộc đời và sự nghiệp

Con thứ ? trong gia đình ? anh chị em (Trần Thị Ninh)

Triều Lê

4. Tham khảo

– Internet

traonha.wordpress.com

– Ấn phẩm

Bản Phả của Hán Quốc công Ngô Lan (Đinh Dậu 1477, niên hiệu Hồng Đức Lê Thánh Tông)

You may also like...

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *