Trần Thị Ngọc Hựu (? – 1321)

1. Thông tin

– Tên gọi: Trần Thị Ngọc Hựu hay Hưu hay Trần Thị Thể

Hiệu: Ngọc Dư. Tự: Phúc

– Chưa rõ năm sinh tại Đại Việt (nay là xã Kim Bàn, huyện Vĩnh Lộc, tỉnh Thanh Hóa, Việt Nam)

Mất năm 1321 tại Đại Việt (nay là Việt Nam)

– Giới tính: Nữ

– Quốc tịch: Đại Việt

Dân tộc: Kinh

– Là người dân thời nhà Trần trong lịch sử Việt Nam.

2. Hôn nhân và gia đình

a) Hôn nhân và con cái

– Quan hệ gia đình với chồng là Ngô Rô

– Con trai: Ngô Tây

b) Hậu duệ

– Cháu nội: Ngô Trừng, Ngô Kinh

3. Cuộc đời và sự nghiệp

Con thứ ? trong gia đình ? anh em ()

Nhà Trần

Nhà rất nghèo nên gia đình ra coi chùa Thiên Phúc ở bản Xã, thôn Xuân Thượng làm chỗ nương thân, tụng kinh niệm Phật.

Năm 1321 (giờ Dậu, 27/5/Tân Dậu) bà Hưu mất. Chưa kịp lo liệu công việc, ngày đã về chiều, người nhà tạm để linh cữu ở phía bên trái ngôi chùa. Sáng ra đã thấy mối đùn thành đống (huyệt này toạ Kiến, hướng Tốn – đầu hướng Tây Bắc, trông về hướng Đông Nam).

Năm 1336 (28/3/Bính Tý) chồng là Ngô Rô mất. Lúc bấy giờ người bản đạo tư cấp tiền gạo, thuê hai người lo việc mai táng. Định chôn vạt mộ nhà chùa mà chưa đến nơi, qua chỗ vụng trâu đằm thì trời đã chiều. Bỗng nhiên trời u ám, sấm sét đùng đùng, người khiêng tối tăm mặt mũi đánh rơi cữu xuống vụng trâu đằm. Họ bực tức nói: Đây là huyệt tốt rồi tiền thuê ít, còn tìm nơi nào nữa! Chưa kịp lấp đất họ đã bỏ về (huyệt này toạ Tốn, hướng Kiền – đầu hướng đông nam, trông về hướng Tây Bắc). Ngày hôm sau, Ngô Tây ra thăm đã thấy mối đùn thành mộ, trở về báo cho người làng biết. Người làng nói: Đây là trời giành chọn khiến nên nghiệp lớn.

4. Tham khảo

– Internet

– Ấn phẩm

Bản Phả của Hán Quốc công Ngô Lan (Đinh Dậu 1477, niên hiệu Hồng Đức Lê Thánh Tông)

You may also like...

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *