Trần Thị (? – ?, Từ Thông)

1. Thông tin

– Tên gọi: Trần Thị

Thụy hiệu: Từ Thông

– Chưa rõ năm sinh năm mất tại Đại Việt (nay là Việt Nam)

Mất ngày 19/6 tại Đại Việt (nay là Việt Nam)

– Giới tính: Nữ

– Quốc tịch: Đại Việt

Dân tộc: Kinh

– Là người dân thời nhà Lê trong lịch sử Việt Nam.

2. Hôn nhân và gia đình

a) Hôn nhân và con cái

– Quan hệ gia đình với chồng là Ngô Thế Thuật

– Có 6 người con trai: Ngô Thế Nghiêm, Ngô Thế Đình, Ngô Thế Lộc, Ngô Thế Tùng, Ngô Thế Lễ và Ngô Thế Kỷ

c) Hậu duệ

– Cháu nội: Ngô Thế Biền, Ngô Thời Bá, Ngô Thời Chấn, Ngô Thế Lăng, Ngô Thế Vi, Ngô Thế Quý, Ngô Thế Luận, Ngô Thế Luân, Ngô Thế Khả, Ngô Thế Nhiếp và Ngô Đình Trạc.

3. Cuộc đời và sự nghiệp

Con thứ ? trong gia đình ? anh em

Triều Lê

4. Tham khảo

– Internet

traonha.wordpress.com

hongonamduongnamdinh.com

– Ấn phẩm

Bản Phả của Hán Quốc công Ngô Lan (Đinh Dậu 1477, niên hiệu Hồng Đức Lê Thánh Tông)

You may also like...

3 Responses

  1. December 7, 2021

    […] Trần Thị (? – ?): Phu nhân của Ngô Thế Thuật, thời Lê. […]

  2. December 7, 2021

    […] – Bố là Ngô Thế Thuật và mẹ là Trần Thị […]

  3. December 7, 2021

    […] – Bố là Ngô Thế Thuật và mẹ là Trần Thị […]

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *