Trần Thị (? – ?, Từ Liêm)

1. Thông tin

– Tên gọi: Trần Thị

Thụy hiệu: Từ Liêm

– Chưa rõ năm sinh năm mất tại Đại Việt (nay là Việt Nam)

– Giới tính: Nữ

– Quốc tịch: Đại Việt

Dân tộc:

– Là người dân thời nhà Lê trong lịch sử Việt Nam.

2. Gia đình

a) Hôn nhân và con cái

Quan hệ gia đình với vợ là Ngô Phúc Kiêm

– Có 1 người con trai: Ngô Phúc Tề

3. Cuộc đời và sự nghiệp

Con thứ ? trong gia đình ? anh chị em (Trần Thị)

Triều Lê

Đang cập nhật

4. Tham khảo

– Internet

traonha.wordpress.com

hongonamduongnamdinh.com

– Ấn phẩm

Bản Phả của Hán Quốc công Ngô Lan (Đinh Dậu 1477, niên hiệu Hồng Đức Lê Thánh Tông)

Tài liệu của Ngô Sỹ Học (chữ Hán)

You may also like...

1 Response

  1. December 7, 2021

    […] Trần Thị (? – ?): Thụy hiệu là Từ Liêm, phu nhân của Ngô Phúc Kiêm, thời Lê. […]

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *