Tồng Thị Thiếu (? – ?)

1. Thông tin

– Tên gọi: Tống Thị Thiếu

– Chưa rõ năm sinh năm mất tại Đại Nam (nay là Việt Nam)

– Giới tính: Nữ

– Quốc tịch: Đại Nam

Dân tộc: Kinh

– Là người dân thời Lê trung hưng trong lịch sử Việt Nam.

2. Hôn nhân và gia đình

a) Hôn nhân và con cái

– Quan hệ gia đình với chồng là Nguyễn Trừ

– Có 5 người con: (4 con trai và 1 con gái)

Con trai: Nguyễn Đại, Nguyễn Trù, Nguyễn Hồng, Nguyễn Hiệp.

Con gái: Nguyễn Thị Uyên

3. Cuộc đời và sự nghiệp

Đang cập nhật

6. Tham khảo

– Internet

– Ấn phẩm

You may also like...

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *