Tạ Thị Vĩnh (? – ?)

1. Thông tin

– Tên gọi: Ngô Viết Bút

Tước hiệu: Yên Xá bá

Thụy hiệu: Phúc Đạo

– Sinh năm 1633 (Quý Dậu) tại Bách Tính, huyện Nam Ninh, tỉnh Nam Định, Đại Việt (nay là tỉnh Nam Định, Việt Nam)

Mất ngày 5/8/1718 (85 tuổi) tại huyện Yên Thế, phủ Lạng Giang, trấn Kinh Bắc, Đại Việt (nay là tỉnh Bắc Ninh, Việt Nam)

– Giới tính: Nam

– Quốc tịch: Đại Việt

Dân tộc: Kinh

– Là chính trị gia thời nhà Lê trong lịch sử Việt Nam.

2. Hôn nhân và gia đình

a) Thân thế

– Ông nội Ngô Viết Dũngbà nội Vũ Thị Quý Ngọc

– Bố Ngô Viết Chínhmẹ Đoàn Thị Quý

b) Hôn nhân và con cái

– Quan hệ gia đình với vợ là Tạ Thị Vĩnh

– Có 2 người con trai: Ngô Viết Ngạn và Ngô Viết Diễn

c) Hậu duệ

– Cháu nội: 4 người cháu gái, Ngô Đăng Phái, Ngô Viết Khiêm, Ngô Thị Hoạt, Ngô Thị Vinh, Ngô Sỹ Nhiêu, Ngô Thị Hào và Ngô Sỹ Vinh

3. Cuộc đời và sự nghiệp

Con cả trong gia đình 2 anh em (Ngô Viết Bút và Ngô Viết Bính)

Triều Lê

Đang cập nhật

4. Giải thưởng và tôn vinh

Mộ táng tại núi Dinh, xứ La Câm, xã Chung Sơn, huyện Yên Thế, phủ Lạng Giang, trấn Kinh Bắc, Việt Nam.

5. Tham khảo

– Internet

traonha.wordpress.com

– Ấn phẩm

Bản Phả của Hán Quốc công Ngô Lan (Đinh Dậu 1477, niên hiệu Hồng Đức Lê Thánh Tông)

1. Thông tin

– Tên gọi: Tạ Thị Vĩnh

Tước hiệu: Từ Tín phu nhân

– Chưa rõ năm sinh tại Đại Việt (nay là Việt Nam)

Mất ngày (19/Chạp) (83 tuổi) tại Đại Việt (nay là Việt Nam)

– Giới tính: Nữ

– Quốc tịch: Đại Việt

Dân tộc:

– Là người dân thời nhà Lê trong lịch sử Việt Nam.

2. Hôn nhân và gia đình

a) Hôn nhân và con cái

– Quan hệ gia đình với chồng là Ngô Viết Bút

– Có 2 người con trai: Ngô Viết Ngạn và Ngô Viết Diễn

c) Hậu duệ

– Cháu nội: 4 người cháu gái, Ngô Đăng Phái, Ngô Viết Khiêm, Ngô Thị Hoạt, Ngô Thị Vinh, Ngô Sỹ Nhiêu, Ngô Thị Hào và Ngô Sỹ Vinh

3. Cuộc đời và sự nghiệp

Con ? trong gia đình ? anh em (Tạ Thị Vĩnh)

Triều Lê

Đang cập nhật

4. Giải thưởng và tôn vinh

Mộ táng tại xứ Mả Chốc

5. Tham khảo

– Internet

traonha.wordpress.com

– Ấn phẩm

Bản Phả của Hán Quốc công Ngô Lan (Đinh Dậu 1477, niên hiệu Hồng Đức Lê Thánh Tông)

You may also like...

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *