Tạ Thị Thuần Khanh (? – ?)

1. Thông tin

– Tên gọi: Tạ Thị Thuần Khanh

– Chưa rõ năm sinh, năm mất tại Đại Việt (nay là Việt Nam)

– Giới tính: Nữ

– Quốc tịch: Đại Việt

Dân tộc: Kinh

– Là người dân thời nhà Lý trong lịch sử Việt Nam.

2. Hôn nhân và gia đình

– Quan hệ gia đình với chồng là Ngô Tuấn

3. Cuộc đời và sự nghiệp

Con thứ ? trong gia đình ? anh em ()

Được chú là Tạ Đức gả cho Lý Thường Kiệt

16 tuổi sinh con, nhưng không may chết cả mẹ và con.

Đang cập nhật…

4. Giải thưởng và vinh danh

Đền thờ tại Yên Trung, Yên Định, Thanh Hóa

5. Tham khảo

– Internet

Facebook.com Fact Hay

baotanglichsu.vn

vietnamgiapha.com

ngotoc.vn

– Ấn phẩm

Bản Phả của Hán Quốc công Ngô Lan (Đinh Dậu 1477, niên hiệu Hồng Đức Lê Thánh Tông)

You may also like...

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *