Quế Hoa nương nương (? – ?)

1. Thông tin

Tước hiệu: Quế Hoa nương nương

– Chưa rõ năm sinh năm mất (96 tuổi) tại Đại Việt (nay là Việt Nam)

– Giới tính: Nữ

– Quốc tịch: Đại Việt

Dân tộc: Kinh

– Là nữ tu sĩ thời nhà Lê trong lịch sử Việt Nam.

2. Hôn nhân và gia đình

a) Hôn nhân và con cái

– Quan hệ gia đình với chồng là Ngô Thuần Trung

– Có 2 con trai: Ngô Chân Tâm và Ngô Chân Đạo

b) Hậu duệ

– Cháu nội: Ngô Liêm Hậu, Ngô Hưng Nhưng và Ngô Hưng Tổ

3. Cuộc đời và sự nghiệp

Con thứ ? trong gia đình ? anh chị em

Thế kỷ X

Chồng tử trận, bà giữ trọn tiết hạnh lên chùa tu, được phong là Quế Hoa nương nương Thần nữ

4. Tham khảo

– Internet

ngotoc.vn

traonha.wordpress.com

– Ấn phẩm

Bản Phả của Hán Quốc công Ngô Lan (Đinh Dậu 1477, niên hiệu Hồng Đức Lê Thánh Tông)

You may also like...

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *