Phùng Thị Tịnh Phong (? – ?)

1. Thông tin

– Tên gọi: Phùng Thị Tịnh Phong hay Tinh Phong

– Chưa rõ năm sinh năm mất tại thôn Cam Lâm, quận Đường Lâm Phong Châu (nay là thị xã Sơn Tây, Tp. Hà Nội, Việt Nam)

– Giới tính: Nữ

– Quốc tịch:

Dân tộc: Kinh

– Là người dân thời Bắc thuộc trong lịch sử Việt Nam.

2. Hôn nhân và gia đình

a) Thân thế

– Ông nội là Phùng Hưng

– Bố là Phùng Hải

b) Hôn nhân và con cái

– Quan hệ gia đình với chồng là Ngô Đình Mân

– Có 2 người con trai: Ngô Quyền, Ngô Tịnh

c) Hậu duệ

– Cháu nội: Ngô Xương Ngập, Ngô Xương Văn, Ngô Cần Hưng, Ngô Nam Hưng, 3 cháu trai và 1 cháu gái nữa.

3. Cuộc đời và sự nghiệp

Con thứ ? trong gia đình

Thời Bắc thuộc

Lấy ông Ngô Đình Mân

Thần phả có câu Ông xứ Đông lấy bà xứ Đoài sinh con cái thế anh hùng

4. Tham khảo

– Internet

ngotoc.vn

traonha.wordpress.com

– Ấn phẩm

Bản Phả của Hán Quốc công Ngô Lan (Đinh Dậu 1477, niên hiệu Hồng Đức Lê Thánh Tông)

You may also like...

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *