Phan Thị Mỹ (? – ?)

1. Thông tin

– Tên gọi: Phan Thị Mỹ

– Chưa rõ năm sinh năm mất tại Đại Việt (nay là Xuân Thành, Việt Nam)

– Giới tính: Nữ

– Quốc tịch: Đại Việt

Dân tộc: Kinh

– Là người dân thời nhà Lê trong lịch sử Việt Nam.

2. Hôn nhân và gia đình

a) Hôn nhân và con cái

– Quan hệ gia đình với chồng là Ngô Phúc Thiêm

– Có 1 người con trai: Ngô Thuần Trung

c) Hậu duệ

– Cháu nội: Ngô Đình Tân

3. Cuộc đời và sự nghiệp

Con thứ ?trong gia đình ? anh em (Phan Thị Mỹ)

Thế kỷ X

4. Tham khảo

– Internet

traonha.wordpress.com

– Ấn phẩm

Bản Phả của Hán Quốc công Ngô Lan (Đinh Dậu 1477, niên hiệu Hồng Đức Lê Thánh Tông)

You may also like...

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *