Phan Thị Huệ (? – ?)

1. Thông tin

– Tên gọi: Phan Thị Huệ

– Chưa rõ năm sinh năm mất tại Đại Việt (nay là Việt Nam)

– Giới tính: Nữ

– Quốc tịch: Đại Việt

Dân tộc:

– Là người dân thời nhà Lê trong lịch sử Việt Nam.

2. Hôn nhân và gia đình

a) Hôn nhân và con cái

– Quan hệ gia đình với chồng là Ngô Phúc Đào

– Có 4 người con trai: Phan Đỗ, Phan Mưu, Phan Mỹ và Phan Mô

c) Hậu duệ

– Cháu nội: Phan Thiện Đạo, Phan Chính Niệm và Phan Phúc Trực

3. Cuộc đời và sự nghiệp

Con thứ ? trong gia đình ? anh em (Phan Thị Huệ)

Thế kỷ X

4. Tham khảo

– Internet

traonha.wordpress.com

– Ấn phẩm

Bản Phả của Hán Quốc công Ngô Lan (Đinh Dậu 1477, niên hiệu Hồng Đức Lê Thánh Tông)

You may also like...

1 Response

  1. December 10, 2021

    […] – Ông nội là Ngô Phúc Đào và bà nội là Phan Thị Huệ […]

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *