Phan Bản Thiện (? – ?)

1. Thông tin

– Tên húy: Phan Bản Thiện

Chưa rõ năm sinh tại Đại Việt (nay là Việt Nam)

Mất ngày 9/3 tại Đại Việt (nay là Việt Nam)

– Giới tính: Nữ

– Quốc tịch: Đại Việt

Dân tộc:

– Là người dân thời nhà Lê trong lịch sử Việt Nam.

2. Hôn nhân và gia đình

a) Hôn nhân và con cái

– Quan hệ gia đình với vợ là Ngô Quang Toản

Có 4 người con: (3 con trai và 1 con gái)

Con trai: Ngô Trí Trạch, Ngô Tiên Gián và 1 con trai

Con gái: 1 người con

c) Hậu duệ

Cháu nội: Ngô Trí Tri

3. Cuộc đời và sự nghiệp

Con thứ ? trong gia đình ? anh em (Phan Bản Thiện)

Thế kỷ XV, Triều Lê

4. Giải thưởng và vinh danh

Mộ táng tại nghĩa trang xã Diễn Hạnh, huyện Diễn Châu

5. Tham khảo

– Internet

traonha.wordpress.com

– Ấn phẩm

Bản Phả của Hán Quốc công Ngô Lan (Đinh Dậu 1477, niên hiệu Hồng Đức Lê Thánh Tông)

You may also like...

1 Response

  1. December 11, 2021

    […] – Bố là Ngô Quang Toản và mẹ là Phan Bản Thiện […]

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *