Phạm Thị Thụy (? – ?)

1. Thông tin

– Tên gọi: Phạm Thị Thụy

Hiệu: Từ Khánh

– Chưa rõ năm sinh tại Đại Việt (nay là Việt Nam

Mất ngày 26/04 Đại Việt (nay là Việt Nam)

– Giới tính: Nữ

– Quốc tịch: Đại Việt

Dân tộc: Kinh

– Là người dân thời nhà Lê trong lịch sử Việt Nam.

2. Hôn nhân và gia đình

a) Hôn nhân và con cái

– Quan hệ gia đình với chồng là Ngô Bật Lãng

– Có 2 người con trai: Ngô Thông ĐạtNgô Hiển Đạo

c) Hậu duệ

– Cháu nội: Ngô Phúc Thắng, Ngô Huệ GiaoNgô Huyền Chung

3. Cuộc đời và sự nghiệp

Con thứ ? trong gia đình ? anh em (Phạm Thị Từ Khánh)

Triều Lê

4. Tham khảo

– Internet

ngotoc.vn

hongonamduongnamdinh.com

– Ấn phẩm

Bản Phả của Hán Quốc công Ngô Lan (Đinh Dậu 1477, niên hiệu Hồng Đức Lê Thánh Tông)

You may also like...

1 Response

  1. December 6, 2021

    […] – Quan hệ gia đình với vợ là Phạm Thị Thụy […]

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *