Nguyễn Yêu (1656 – 1721)

1. Thông tin

– Tên gọi: Nguyễn Yêu

Tước hiệu: Hùng Tài hầu

– Sinh năm 1656 tại Đại Việt (nay là Việt Nam)

Mất năm 1721 (65 tuổi) tại Đại Việt (nay là Việt Nam)

– Giới tính: Nam

– Quốc tịch: Đại Việt

Dân tộc: Kinh

– Là chính trị gia thời Lê trung hưng trong lịch sử Việt Nam.

2. Hôn nhân và gia đình

a) Thân thế

– Ông nộiLệnh Thiện hầu

– Bố Nguyễn Mao

b) Hôn nhân và con cái

– Có 1 người con gái:

3. Cuộc đời và sự nghiệp

Con út trong gia đình có 2 anh em (Nguyễn Thể, Nguyễn Yêu)

Đi lính theo anh trai là Nguyễn Thể, lập được công trạng nên được phong Chánh suất đội

4. Tham khảo

– Internet

qdnd.vn

mientrung.vanhien.vn

– Ấn phẩm

You may also like...

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *