Nguyễn Trừ (1760 – 1809)

1. Thông tin

– Tên gọi: Nguyễn Trừ

– Sinh năm 1760 (tức ngày ) tại xã Tiêu Sơn, huyện Yên Phong, Kinh Bắc, Đại Nam (nay là thôn Hưng Phúc, xã Tương Giang, thị xã Từ Sơn, tỉnh Bắc Ninh, Việt Nam). Quê gốc ở xã Tiên Điền, phủ Đắc Thọ, trấn Nghệ An (nay là tỉnh Nghệ An, Việt Nam)

Mất năm 1809 (49 tuổi) tại Đại Nam (nay là Việt Nam)

– Giới tính: Nam

– Quốc tịch: Đại Nam

Dân tộc: Kinh

– Là chính trị gia thời Lê trung hưng trong lịch sử Việt Nam.

2. Hôn nhân và gia đình

a) Thân thế

– Ông nội Nguyễn Quỳnh

– Bố Nguyễn ThiềumẹNguyễn Thị Xuân

b) Hôn nhân và con cái

– Quan hệ gia đình với 2 vợ là 1 và Tống Thị Thiếu

– Có ? người con:

Con trai: Nguyễn Thích, Nguyễn Đại, Nguyễn Trù, Nguyễn Hồng, Nguyễn Hiệp.

Con gái: Nguyễn Thị Uyên

3. Cuộc đời và sự nghiệp

Con thứ 6 trong gia đình có 21 anh chị em (Nguyễn Khản, Nguyễn Điều, Nguyễn Trụ, Nguyễn Quýnh, Nguyễn Trừ, Nguyễn Đề, Nguyễn Nhưng, Nguyễn Du, Nguyễn Ức, Nguyễn Thị Diên, Nguyễn Tốn, Nguyễn Lạng, Nguyễn Nghi, Nguyễn Thị Chính, Nguyễn Thị Tuyết, Nguyễn Thị Ninh)

Năm 1779, khi 19 tuổi, đỗ Tứ trường.

Thời Chiêu Thống được bổ Tri phủ Tam Đới

Thời Gia Long được bổ Tri huyện Siêu Loại, thăng Tri phủ Kinh Môn, đổi làm Tri phủ Nam Sách

Năm 1809 (Gia Long thứ 8) mắc bệnh và mất

4. Tham khảo

– Internet

phatgiaobaclieu.com

nguyendu.com.vn

– Ấn phẩm

Hoan Châu – Nghi Tiên Nguyễn gia thế phả.

You may also like...

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *