Nguyễn Thị (? – ?) Ngô Tây

1. Thông tin

– Tên gọi: Nguyễn Thị

– Chưa rõ năm sinh năm mất tại Đại Việt (nay là Việt Nam)

– Giới tính: Nữ

– Quốc tịch: Đại Việt

Dân tộc: Kinh

– Là người dân thời nhà Trần trong lịch sử Việt Nam.

2. Hôn nhân và gia đình

a) Hôn nhân và con cái

– Quan hệ gia đình với chồng là Ngô Tây

– Con trai: Ngô Trừng

b) Hậu duệ

– Cháu nội: Ngô

3. Cuộc đời và sự nghiệp

Con thứ ? trong gia đình ? anh em ()

Nhà Trần

Nhà nghèo ở coi chùa Thiên Phúc của làng Thung, xã Đồng Phang, huyện Yên Định, phủ Thiệu Thiên (nay là xã Định Hòa, huyện Yên Định, tỉnh Thanh Hoá)

4. Tham khảo

– Internet

ngotoc.vn

hongonamduongnamdinh.com

– Ấn phẩm

Bản Phả của Hán Quốc công Ngô Lan (Đinh Dậu 1477, niên hiệu Hồng Đức Lê Thánh Tông)

You may also like...

1 Response

  1. December 6, 2021

    […] Nguyễn Thị (? – ?): Phu nhân của Ngô Tây, thời Trần […]

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *