Nguyễn Thị Từ Ý (? – ?)

1. Thông tin

– Tên gọi: Nguyễn Thị Từ Ý

Tước hiệu: Ôn Hòa phu nhân

– Chưa rõ năm sinh năm mất tại Đại Việt (nay là Việt Nam)

– Giới tính: Nữ

– Quốc tịch: Đại Việt

Dân tộc: Kinh

– Là người dân thời nhà Lê trong lịch sử Việt Nam.

2. Hôn nhân và gia đình

a) Hôn nhân và con cái

– Quan hệ gia đình với chồng là Ngô Thế Bang

– Có 3 người con:

Con trai: Ngô Bạt, Ngô Tùng và Ngô Chi

b) Hậu duệ

– Cháu nội: Ngô Gián, Ngô Hiên, Ngô Khiêm, Ngô Bình, Ngô Liễu, Ngô Liên, Ngô Thê, Ngô Thâu và Ngô Bình

3. Cuộc đời và sự nghiệp

Con thứ ? trong gia đình ? anh em ()

Triều Lê

Đang cập nhật

4. Tham khảo

– Internet

traonha.wordpress.com

– Ấn phẩm

Bản Phả của Hán Quốc công Ngô Lan (Đinh Dậu 1477, niên hiệu Hồng Đức Lê Thánh Tông)

You may also like...

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *