Nguyễn Thị (? – ? Từ Niệm)

1. Thông tin

– Tên gọi: Nguyễn Thị

Thụy hiệu: Từ Niệm

– Chưa rõ năm sinh tại Đại Việt (nay là Việt Nam)

Mất ngày 24/10 tại Đại Việt (nay là Việt Nam)

– Giới tính: Nữ

– Quốc tịch: Đại Việt

Dân tộc:

– Là người dân thời nhà Lê trong lịch sử Việt Nam.

2. Hôn nhân và gia đình

a) Hôn nhân và con cái

– Quan hệ gia đình với chồng là Ngô Đỉnh

– Có 6 người con trai: Ngô Thế Biền, Ngô Thời Bá và Ngô Thời Chấn

c) Hậu duệ

– Cháu nội: Ngô Việp và Ngô Đình Chu

3. Cuộc đời và sự nghiệp

Con thứ ? trong gia đình ? anh chị em (Nguyễn Thị)

Triều Lê

4. Giải thưởng và vinh danh

Mộ táng tại xứ Tam Thai, xã Cổ Lũng

5. Tham khảo

– Internet

traonha.wordpress.com

hongonamduongnamdinh.com

– Ấn phẩm

Bản Phả của Hán Quốc công Ngô Lan (Đinh Dậu 1477, niên hiệu Hồng Đức Lê Thánh Tông)

You may also like...

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *