Nguyễn Thị (? – ? Từ Nhân)

1. Thông tin

– Tên gọi: Nguyễn Thị

Tự hiệu: Từ Nhân

– Chưa rõ năm sinh tại Đại Việt (nay là Việt Nam)

Mất ngày 22/7 tại Đại Việt (nay là Việt Nam)

– Giới tính: Nữ

– Quốc tịch: Đại Việt

Dân tộc:

– Là người dân thời nhà Lê trong lịch sử Việt Nam.

2. Hôn nhân và gia đình

b) Hôn nhân và con cái

Quan hệ gia đình với chồng là Ngô Phúc Thắng

– Có 1 người con trai: Ngô Phúc Dương

c) Hậu duệ

– Cháu nội: Ngô Bách Phúc, Ngô Phúc Vạn, Ngô Phúc Kiêm và Ngô Phúc Nghi

3. Cuộc đời và sự nghiệp

Con thứ ? trong gia đình ? anh chị em (Nguyễn Thị)

Triều Lê

Đang cập nhật

4. Giải thưởng và vinh danh

Mộ táng tại Sau Bái

5. Tham khảo

– Internet

traonha.wordpress.com

hongonamduongnamdinh.com

– Ấn phẩm

Bản Phả của Hán Quốc công Ngô Lan (Đinh Dậu 1477, niên hiệu Hồng Đức Lê Thánh Tông)

Tài liệu của Ngô Sỹ Học (chữ Hán)

You may also like...

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *