Nguyễn Thị Từ Huệ (? – ?)

1. Thông tin

– Tên gọi: Nguyễn Thị Từ Huệ

Chưa rõ năm sinh tại Đại Việt (nay là Việt Nam)

Mất ngày 13/4 (AL) tại Đại Việt (nay là Việt Nam)

– Giới tính: Nữ

– Quốc tịch: Đại Việt

Dân tộc: Kinh

– Là người dân thời nhà Lê trong lịch sử Việt Nam.

2. Hôn nhân và gia đình

a) Hôn nhân và con cái

– Quan hệ gia đình với vợ là Ngô Trí Trạch

Có 3 người con: (2 con trai và 1 con gái)

Con trai: Ngô Trí Tri và 1 con trai

Con gái: 1 người con

c) Hậu duệ

Cháu nội: Ngô Trí Trung và Ngô Trí Hòa

3. Cuộc đời và sự nghiệp

Con thứ ? trong gia đình ? anh em (Nguyễn Thị Từ Huệ)

Thế kỷ XV, Triều Lê

4. Giải thưởng và vinh danh

Mộ táng tại nghĩa trang xã Hợp Thành, huyện Yên Thành

5. Tham khảo

– Internet

traonha.wordpress.com

baophapluat.vn

– Ấn phẩm

Bản Phả của Hán Quốc công Ngô Lan (Đinh Dậu 1477, niên hiệu Hồng Đức Lê Thánh Tông)

You may also like...

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *