Nguyễn Thị Thể (? – ?)

1. Thông tin

– Tên gọi: Nguyễn Thị Thể hay Nguyễn Thị Như Nguyệt hay Nguyễn Thị Liên

– Chưa rõ năm sinh năm mất tại Đại Việt (nay là Việt Nam)

– Giới tính: Nữ

– Quốc tịch: Đại Việt

Dân tộc: Kinh

– Là người dân thời Mạc trong lịch sử Việt Nam.

2. Hôn nhân và gia đình

a) Thân thế

– Ông nộiNguyễn Đạm

– BốNguyễn QuyệnmẹMạc Ngọc Tỷ

b) Hôn nhân và con cái

– Quan hệ gia đình với chồng là Mạc Mậu Hợp

Con trai: Mạc Toàn

3. Cuộc đời và sự nghiệp

Con gái cả trong gia đình có 12 anh chị em (Nguyễn Thị Như Nguyệt, Nguyễn Tín, Nguyễn Thị Niên, Nguyễn Trù, Nguyễn Bảo Trung, Nguyễn Nghĩa Trạch)

Năm 1576 rước vào cung và được phong làm hoàng hậu của Mạc Mậu Hợp.

4. Tham khảo

– Internet

khoahocnet.com

– Ấn phẩm

You may also like...

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *