Nguyễn Thị Phấn (? – ?)

1. Thông tin

– Tên gọi: Nguyễn Thị Phấn

Tước hiệu: Từ Tín phu nhân

– Chưa rõ năm sinh tại xã Phù Minh, huyện Hoằng Hóa, Đại Việt (nay là Việt Nam)

Mất ngày 15/10 (AL) tại Đại Việt (nay là Việt Nam)

– Giới tính: Nữ

– Quốc tịch: Đại Việt

Dân tộc: Kinh

– Là người dân thời nhà Lê trong lịch sử Việt Nam.

2. Hôn nhân và gia đình

a) Hôn nhân và con cái

– Quan hệ gia đình với chồng là Ngô Văn Cẩm

– Có 5 người con: (3 con trai và 2 con gái)

Con trai: Ngô Văn Lộc, Ngô Văn Phong và Ngô Văn Chấn

Con gái: Ngô Thị Ngọc Viên và Ngô Thị Ngọc Điển

c) Hậu duệ

– Cháu nội: Ngô Văn Tích, Ngô Văn Cảo, Ngô Văn Lục, Ngô Văn Thích, Ngô Phúc Chính, Ngô Tiến Vinh và Ngô Văn Đạc

3. Cuộc đời và sự nghiệp

Con thứ ? trong gia đình ? anh em (Nguyễn Thị Phấn)

Triều Lê Trang Tông

4. Giải thưởng và tôn vinh

Mộ táng tại xứ Ải Trù, làng Thung Thượng

5. Tham khảo

– Internet

ngotoc.vn

traonha.wordpress.com

– Ấn phẩm

Bản Phả của Hán Quốc công Ngô Lan (Đinh Dậu 1477, niên hiệu Hồng Đức Lê Thánh Tông)

You may also like...

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *