Nguyễn Thị Ngọc Tuấn (? – ?)

1. Thông tin

– Tên gọi: Ngô Văn Khang

Tước hiệu: Từ Quý Đại phu nhân

– Chưa rõ năm sinh tại Đại Việt (nay là Việt Nam)

Mất ngày 05/09 (AL) tại Đại Việt (nay là Việt Nam)

– Giới tính: Nữ

– Quốc tịch: Đại Việt

Dân tộc:

– Là người dân thời nhà Lê trong lịch sử Việt Nam.

2. Hôn nhân và gia đình

a) Hôn nhân và con cái

– Quan hệ gia đình với chồng là Ngô Văn Khang

– Có 2 người con trai: Ngô Văn Cẩm và Ngô Văn Nhuệ

c) Hậu duệ

– Cháu nội: Ngô Văn Lộc, Ngô Văn Phong, Ngô Văn Chấn, Ngô Thị Ngọc Viên và Ngô Thị Ngọc Điển

3. Cuộc đời và sự nghiệp

Con thứ ? trong gia đình ? anh em (Nguyễn Thị Ngọc Tuấn)

Triều Lê Trang Tông

Đang cập nhật

4. Giải thưởng và tôn vinh

Mộ táng tại xứ Cây Gạo (Phác Cá)

5. Tham khảo

– Internet

traonha.wordpress.com

– Ấn phẩm

Bản Phả của Hán Quốc công Ngô Lan (Đinh Dậu 1477, niên hiệu Hồng Đức Lê Thánh Tông)

You may also like...

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *