Nguyễn Thị Ngọc Lội (? – ?)

1. Thông tin

– Tên gọi: Nguyễn Thị Ngọc Lội

Tước hiệu: Từ Thái phu nhân

– Chưa rõ năm sinh tại làng Gia Miêu, huyện Tông Sơn, Đại Việt (nay là Việt Nam)

Mất ngày 26/6 (AL) tại Đại Việt (nay là Việt Nam)

– Giới tính: Nam

– Quốc tịch: Đại Việt

Dân tộc:

– Là người dân thời nhà Lê trong lịch sử Việt Nam.

2. Hôn nhân và gia đình

a) Thân thế

– Bố là Nguyễn Tướng công

b) Hôn nhân và con cái

– Quan hệ gia đình với chồng là: Ngô Văn Hoằng

– Có 2 người con trai: Ngô Tiến Bích và Ngô Văn Đạc

c) Hậu duệ

– Cháu nội: Ngô Đình Quế, Ngô Đình Dương, Ngô Đình Công, Ngô Đình Tham, Ngô Thị Loan, Ngô Bá Dương và Ngô Sỹ Cơ.

3. Cuộc đời và sự nghiệp

Con thứ ? trong gia đình ? anh chị em (Nguyễn Thị Ngọc Lội)

Triều Lê Trang Tông

4. Giải thưởng và vinh danh

– Mộ táng tại lèn Trúc, gần xứ Lộc Đàm

5. Tham khảo

– Internet

traonha.wordpress.com

– Ấn phẩm

Bản Phả của Hán Quốc công Ngô Lan (Đinh Dậu 1477, niên hiệu Hồng Đức Lê Thánh Tông)

You may also like...

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *